Alia Islamic School Tangerang

SD - SMP - SMA Islam Terpadu

Build Young People With Faith And Noble Character

Kurikulum

STRUKTUR KURIKULUM

 • Pengajaran pokok (kurikuler) mengacu kepada Departemen Pendidikan Nasional (DIKNAS).
 • Muatan Lokal : Bahasa Asing (Bahasa Arab & Bahasa Inggris) dan TIK
 • Ciri Khas : Tahfidz, Aqidah, Fiqih, Tarikh, Al-Hadits, Iqro & Tajwid

 

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pukul 07.00               : Siswa masuk kelas
Pukul 07.00 – 07.30 : Pembinaan kelas
Pukul 07.30 – 08.50 : KBM
Pukul 08.50 – 09.20 : Istirahat
Pukul 09.20 – 12.00 : KBM
Pukul 12.00 – 13.00  : Ishoma
Pukul 13.00 – 13.40  : KBM
Pukul 13.35 – 15.00  : Ekstrakurikuler

 

PENGEMBANGAN BAKAT PRESTASI SISWA

RANAH KOGNITIF :

 • Ekstra Kurikuler Tahfizh
 • Ekstra Kurikuler Jarimatika
 • Ekstra Kurikuler Arabic Club
 • Ekstra Kurikuler English Club
 • Ekstra Kurikuler Wartawan Cilik
 • Ekstra Kurikuler Dokter Cilik

RANAH PSIKOMOTORIK :

 • Karate Kids
 • Wushu
 • Futsal

 

PEMBINAAN IBADAH

 • SHOLAT FARDHU BERJAMAAH
 • SHOLAT SUNAH DHUHA
 • BACA TULIS AL-QURAN
 • KEGIATAN IDUL QURBAN

PENGEMBANGAN LIFE SKILL

 • OUTING CLASS
 • OUT BOND

TARGET HAFALAN DO’A

KELAS 1 :

Doa Hendak Makan, Doa Ketika Lupa, Membaca Basmalah Saat Makan, Doa Sesudah Makan, Doa Bersin, Doa Hendak Tidur, Doa Bangun Tidur, Doa Masuk Wc, Doa Keluar Wc, Doa Masuk Rumah, Doa Keluar Rumah, Lafaz Kalimat Toyyibah

KELAS 2 :

Bacaan Doa Iftitah, Bacaan Ruku, Bacaan I’tidal, Bacaan Sujud, Bacaan Duduk Antara Dua Sujud, Bacaan Tahiyat, Doa Sebelum Salam, Bacaan Salam

KELAS 3 :

Doa Masuk Masjid, Doa Keluar Masjid, Bacaan Zikir Setelah Sholat, Doa Berbuka Puasa, Doa Sesudah Whudhu, Doa Sesudah Azan, Lafaz Azan, Lafaz Iqomah, Bacaan Menjawab Azan Dan Iqomah.

KELAS 4 :

Doa Memohon Ampun Untuk Orang Tua, Doa Naik Kendaraan, Doa Pagi Dan Sore, Doa Agar Diberi Ilmu Yang Bermanfaat, Doa Ketika Hujan Turun, Doa Memakai Pakaian, Doa Ketika Sedih, Doa Untuk Orang Sakit, Doa Tertimpa Musibah

KELAS 5 :

Doa Ziarah Kubur, Doa Ketika Ada Angin Ribut, Doa Ketika Mendengar Petir, Doa Ketika Selesai Hujan, Doa Ketika Marah, Doa Penutup Majlis, Doa Masuk Pasar

KELAS 6 :

Doa Agar Ditambah Ilmu, Doa Kebaikan Dunia Dan Akhirat, Doa Agar Dimudahkan Urusan, Doa Ketika Tertimpa Hal Yang Tidak Menyenangkan., Doa Minta Surga, Doa Minta Ketetapan Hati, Bacaan Syaidul Istighfar.

 

TARGET HAFALAN AL-QUR’AN

KELAS 1 :

Al-Fatihah, An-Naas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nashr, Al-Kafirun, Al Kautsar, Al-Maun, Al-Quraisy, Al-Fiil, Al-Humazah, Al Ashr, At-Takatsur, Al-Qori’ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah, al Bayinah, al-Qodar.

KELAS 2 :

At-Tiin, Al-Insyiroh, Ad-Dhuhah, Al-Lail, As-Syams, Al-Balad, al-Fajr, Al-Ghosyiah.

KELAS 3 :

Al-A’la, At-Thotiq, Al-Buruj, Al-Insyiqoq, Al-Muthoffin, Al-Infithor, Al-Takwir.

KELAS 4 :

Abasa, An-Nazi’at, An-Naba, Al-Muluk, Al-Qolam.

KELAS 5 :

Al-Haaqoh, Al-Maarij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil.

KELAS 6 :

Al-Mudatsir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al Mursalat.